ขอน้อมเกล้าฯ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า โรงแรม SC PARK HOTEL